Informacje

Projekty

Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego

Wartość projektu: 8 080 151,12 zł
Wartość dotacji: 6 217 189,30 zł
Okres realizacji projektu: 2013-2014

Projekt realizowany był w ramach RPO WP (działanie 7.2). Celem ogólnym projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze byłego gospodarstwa rolnego stanowiącego obszar zdegradowany w Boguchwale, polegające na rewitalizacji zespołu zabudowy jako placu publicznego - tj. rynku miejskiego z obiektami użyteczności publicznej oraz udostępnienie terenu i jego powiązanie z otoczeniem (utworzenie powiązań komunikacyjnych i przestrzennych oraz widokowych).

Projekt objął kompleksową przebudowę terenu byłego gospodarstwa rolnego. Centralny punkt nowego rynku - zabytkowy spichlerz - został poddany remontowi. Oprócz poprawy estetyki zewnętrznej budynku, wykonywane zostały niezbędne prace konstrukcyjne, m.in.: wymiana dachu, wzmocnienie budynku, wykonanie docieplenia ścian fundamentowych, montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Wokół budynku powstały zieleńce, a rynek otrzymał nową nawierzchnię wykonaną z kostki brukowej. Po stronie wschodniej placu powstał wielostanowiskowy parking oraz dojazd łączący ul. Akacjową z terenem spacerowym znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego. Mieszkańcy z dziećmi mogą skorzystać z nowego placu zabaw oraz terenu wypoczynkowego znajdującego się na tzw. "stawisku". Remontem został objęty także dawny budynek biurowo-warsztatowy, który przeznaczony został na działalność organizacji pozarządowych, działalność kulturalną, edukacyjną oraz wystawienniczą. Przebudowana została część piętrowa budynku, wykonana nowa elewacja i docieplenie. Kompleksowy remont wnętrza obiektu objął również wymianę instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz montażu instalacji gazu i wentylacji. Powierzchnia użytkowa to ponad 1242 m² przeznaczona m.in. na organizację wystaw lub imprez kulturalnych.