Informacje

Projekty

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

Gmina Boguchwała realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Projekt przewiduje zakup 31 laptopów, które następnie przekazane zostaną uprawnionym uczniom - mieszkańcom  Gminy Boguchwała, których bliscy krewni pracowali w PGR.

Wartość projektu: 77 500 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 77 500 zł

logo fundusze europejskie Rzeczpospolita Polska

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19