Aktualności

Ogłoszenia

Raport o stanie Gminy Boguchwała za 2022 rok

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Biurze Rady Miejskiej w Boguchwale, pokój Nr 18 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Suszyckich 33a, (w godzinach pracy Urzędu).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport dostępny na stronie: https://www.bip.boguchwala.pl/194,28646/28646/art60132.html

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-05-16
opublikował Mieczysław Bereś
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-05-16 13:50
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność