36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

Projekty

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy

obrazek_logo (8).jpg,

Wartość projektu zintegrowanego: 45 413 849,60 zł
Wartość dla Gminy Boguchwała: 3 863 676,30 zł
Wartość dofinansowania: 3 033 488,50 zł

Celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przedmiotem projektu jest budowa nowych instalacji fotowoltaicznych na terenie 13 gmin partnerskich funkcjonujących w ramach ROF-u, w tym Gminy Boguchwała.


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

  • Data aktualizacji: 2019-10-18 15:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 683 712