Informacje

Projekty

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy

Wartość projektu zintegrowanego: 45 413 849,60 zł
Wartość dla Gminy Boguchwała: 3 863 676,30 zł
Wartość dofinansowania: 3 033 488,50 zł

Celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przedmiotem projektu jest budowa nowych instalacji fotowoltaicznych na terenie 13 gmin partnerskich funkcjonujących w ramach ROF-u, w tym Gminy Boguchwała.


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne