Informacje

Projekty

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola

Przebudowa i rozbudowa segmentu D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu o pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola

Wartość projektu: 1 466 397 
Wartość dofinansowania: 787 492,98 zł

Celem projektu było stworzenie trwałej i nowoczesnej placówki opieki przedszkolnej umożliwiającej równy dostęp dzieci i młodzieży do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Wykonano roboty rozbiórkowych i budowlane w segmencie D budynku Szkoły Podstawowej w Lutoryżu oraz budowlane w części budynku podlegające rozbudowie wraz z zakupem wyposażenia - meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie kuchni i placu zabaw. W wyniku realizacji inwestycji w budynku szkoły powstało przedszkole dla 64 dzieci.


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna