36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekty

Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych

100_6617.JPG, OSP Boguchwała
OSP Boguchwała

Wartość ogółem: 2 141 335 zł
Wartość dotacji: 1 820 134,75 zł
Okres realizacji projektu: 2010


Podstawowym celem niniejszego projektu była poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gmin Boguchwała i Lubenia i ich okolic oraz przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i technologicznym występującym na tym terenie.

Do celów szczegółowych projektu należy zaliczyć:

 • rozwój sprawnego i nowoczesnego systemu zapobiegania, ograniczania i likwidowania skutków zagrożeń na terenie gmin Boguchwała i Lubenia,
 • wsparcie struktur odpowiedzialnych za ratownictwo w sytuacji klęsk żywiołowych, zagrożeń technicznych, chemicznych lub ekologicznych,
 • podniesienie sprawności i efektywności jednostek OSP poprzez doposażenie ich w niezbędne pojazdy,
 • zwiększenie możliwości reakcji OSP na zaistniałe zagrożenia, podniesienie stopnia gotowości bojowej jednostek oraz skrócenie czasu dojazdu do wypadków i katastrof,
 • skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie akcji ratunkowej i w konsekwencji zminimalizowanie strat spowodowanych zaistniałym zagrożeniem,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy i okolic,
 • ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych w zakresie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami,
 • efektywniejsze zabezpieczenie przed skutkami katastrof i wypadków.

 • Data aktualizacji: 2023-06-09 14:58
 • |
 • Licznik odwiedzin: 19 233 531