36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekty

Wsparcie procesu edukacyjnego uwzględniające indywidualizację nauczania szansą na rozwój potencjału społecznego Gminy Boguchwała

1302657278.jpg, Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne

Wartość projektu: 359 835,60 zł
Wartość dotacji: 359 835,60 zł
Okres realizacji projektu: 2011-2012

Projekt zrealizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu było zapewnienie uczniom szkół podstawowych w Gminie Boguchwała dodatkowej edukacji zgodnej z indywidualnymi potrzebami, możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Projekt objął 506 uczniów klas I-III z 11 szkół podstawowych Gminy Boguchwała dodatkowymi zajęciami, w tym: logopedycznymi, rozwijającymi z nauk matematyczno-przyrodniczych, wyrównawczymi z czytania i pisania, matematyki, a także gimnastyki korekcyjnej. Dzięki temu uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości, stymulowania logicznego myślenia, rozwijania pamięci, wyobraźni i pobudzania aktywności umysłowej. Dodatkowo  uczą się twórczego myślenia, inicjatywy i operatywności. Poprzez ciekawe doświadczenia i eksperymenty poznały współzależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem. We wszystkich szkołach biorących udział w programie w sumie odbyło się 2070 godzin zajęć. Gmina Boguchwała zakupiła ponad 800 pomocy naukowych i dydaktycznych dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie.


  • Data aktualizacji: 2023-06-09 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 233 560