36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Projekty

Poprawa systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrzu

_DSC0188 (2).JPG,

Wartość projektu: 2 123 024,11 zł
Wartość dotacji: 996 969,79  zł
Okres realizacji projektu: 2013-2014

Projekt realizowany jest w ramach RPO WP (działanie 5.1 Schemat B System oświaty). Przedmiotem projektu jest remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Niechobrzu oraz przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu wraz z budową sali gimnastycznej. W ramach projektu planuje się także wyposażenie obydwu szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz specjalistyczne oprogramowanie co przyczyni się do rozwoju nowoczesnych metod kształcenia i wzrostu oferty zajęć pozalekcyjnych.


  • Data aktualizacji: 2023-06-09 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 19 233 306