36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 33 | godz. pracy UM: pn. 07:30-17:30, wt.-pt. 07:30-15:00 | tel. 17 87 55 200 | um@boguchwala.pl |

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Budowa wiaty przystankowej w Boguchwale 2019-02-25 11:58 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
252. Przetarg na sprzedaż działki w Boguchwale 2019-02-25 11:58 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
253. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu - Gościniec Etap III 2019-02-25 11:58 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
254. Przebudowa budynku dworca PKP w Boguchwale z przyległym otoczeniem 2019-02-25 11:57 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
255. Rozbudowa budynku dworca PKS w Boguchwale z przyległym otoczeniem 2019-02-25 11:57 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
256. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu 2019-02-25 11:56 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
257. Wykaz nieruchomości do sprzedaży 2019-02-25 11:55 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
258. Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Dworca PKS w Boguchwale 2019-02-25 11:54 Tomasz Sitek aktualizacja treści
259. Przebudowa drogi gminnej 151712R w Boguchwale 2019-02-25 11:54 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
260. Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 2019-02-25 11:54 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
261. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Niechobrzu 2019-02-25 11:54 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
262. Budowa przedszkola w Kielanówce - opracowanie dokumentacji 2019-02-25 11:53 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
263. Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 2019-02-25 11:53 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
264. Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy 2019-02-25 11:53 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
265. Wykaz nieruchomości do sprzedaży 2019-02-25 11:52 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
266. Zapytanie ofertowe - dostarczenie wyposażenia do świetlic w Gminie Boguchwała 2019-02-25 11:52 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
267. Zapytanie ofertowe - prowadzenie warsztatów "Dance-aerobik" 2019-02-25 11:52 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
268. Dostawa łączy internetowych dla gospodarstw domowych 2019-02-25 11:51 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
269. Zakup urządzeń i wyposażenia do utrzymania zieleni na boiskach piłkarskich 2019-02-25 11:51 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
270. Projekt i koncepcja drogi gminnej po wschodniej stronie linii kolejowej Rzeszów-Jasło w Boguchwale 2019-02-25 11:51 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
271. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2019-02-25 11:50 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
272. Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2016 roku 2019-02-25 11:50 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
273. Zapytanie ofertowe - Interreg 2019-02-25 11:50 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
274. Przebudowa dróg gminnych w Kielanówce i Racławówce 2019-02-25 11:50 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
275. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa sieci elektroenergetycznej 2019-02-25 11:40 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
276. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa ul. Akacjowej 2019-02-25 11:39 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
277. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu - Górny Gościniec - etap II 2019-02-25 11:38 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
278. Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2016 roku 2019-02-25 11:37 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
279. Projekt i koncepcja drogi gminnej po wschodniej stronie linii kolejowej Rzeszów - Jasło w Boguchwale 2019-02-25 11:37 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
280. Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Boguchwale 2019-02-25 11:37 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
281. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała 2019-02-25 11:36 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
282. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu 2019-02-25 11:36 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
283. Wykaz nieruchomości do sprzedaży 2019-02-25 11:36 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
284. Projekt rozbudowy Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej 2019-02-25 11:35 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
285. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: przebudowa dróg gminnych 2019-02-25 11:35 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
286. Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia wraz z remontem zaplecza - przebudowa stadionów 2019-02-25 11:35 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
287. Budowa sieci elektroenergetycznej w ramach zadania: "Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu" 2019-02-25 11:35 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
288. Montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nn w Gminie Boguchwała 2019-02-25 11:34 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
289. Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury i OSP w Niechobrzu 2019-02-25 11:34 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
290. Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Mogielnicy 2019-02-25 11:34 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
291. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała 2019-02-25 11:33 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
292. Wykonanie projektu rozbudowy i remontu budynku OSP w Nosówce 2019-02-25 11:33 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
293. Remont pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior-WIGOR w Racławówce 2019-02-25 11:33 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
294. Zakup energii elektrycznej w 2016 roku 2019-02-25 11:33 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
295. Zapytanie ofertowe - dostarczenie i montaż wyposażenia w żłobku w Nosówce 2019-02-25 11:32 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
296. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguchwale, objętej SSE 2019-02-25 11:31 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
297. Dowóz uczniów do szkół publicznych i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Boguchwała do szkół specjalnych 2019-02-25 11:31 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
298. Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zarzeczu 2019-02-25 11:31 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
299. Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2015 roku 2019-02-25 11:31 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu
300. Przebudowa budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek dziecięcy w Nosówce 2019-02-25 11:30 Maciej Dziedzic usunięcie artykułu

Strona: 6 z 275


powrót na górę strony

  • Data aktualizacji: 2019-03-19 14:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 357 627