Aktualności

Wszystkie aktualności

SP w Woli Zgłobieńskiej podsumowuje działania w projekcie "Wyższa Jakość Edukacji w Gminie Boguchwała"

2021-01-14
SP Wola Zgłobieńska

31 grudnia 2020 r. zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego: WYŻSZA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE BOGUCHWAŁA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Projekt realizowany był przez 10 szkół podstawowych z terenu gminy oraz Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale. W sumie zorganizowano zajęcia dodatkowe dla ponad 1000 uczniów. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 992 749,52 zł. Wartość dofinansowania w ramach RPO WP to 1 893 109,52 zł.

Dzięki pozyskanym funduszom SP w Woli Zgłobieńskiej została doposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, które w znaczący sposób uatrakcyjniają uczniom zajęcia oraz nadają placówce nowoczesny wymiar. Zakupiono między innymi: roboty Phantom EDU, tablety Samsung GALAXY, notebooki Fujitsu Lifebook, monitor interaktywny SMART, mikroskopy badawcze z kamerą, mega zestawy do elektryki, tellurium, model atomu i mózgu człowieka, dygestorium, zestaw edukacyjny LEGO MINDSTORMS EV3 oraz zestaw do elektryki.

Realizacja projektu przyczyniła się również do podniesienia kompetencji wśród kadry pedagogicznej SP w Woli Zgłobieńskiej. Nauczyciele wzięli udział w różnych formach dokształcania, w tym z zakresu TIK. Dzięki szkoleniom nauczyciele sprawnie posługują się nowoczesnymi technologiami, uatrakcyjniają swoje zajęcia poprzez dobór ciekawych aplikacji, pomagają uczniom ze specjalnymi potrzebami, a przede wszystkim sprawiają, że nauka staje się łatwa i przyjemna.

Głównymi beneficjentami projektu byli uczniowie, którzy w ramach realizowanego przedsięwzięcia nieodpłatnie uczestniczyli w wybranych zajęciach dodatkowych. Zorganizowano: kółko wyrównawcze z matematyki, fizyczne, geograficzne, dziennikarskie, spotkania z przyrodą i chemią, zajęcia z j. angielskiego i robotyki oraz zajęcia wspomagające rozwój ucznia kl. I-III. Bogata oferta edukacyjna w dużym stopniu miała wpływ na wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz podniesienie jakość pracy szkoły.

Dyrektor szkoły Jan Fularz, nauczyciele, uczniowie i rodzice składają serdeczne podziękowania Burmistrzowi Boguchwały i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia. Dzięki Państwa inicjatywie SP w Woli Zgłobieńskiej stała się innowacyjną placówką, gdzie dobrze wykształcona kadra odkrywa przed młodymi ludźmi nowe, nieznane horyzonty wiedzy.

źródło i foto: spwolazglobienska.pl

belka WJE

Liczba odsłon: 1192
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2021-01-14
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2021-01-14 13:53
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność