Aktualności

Wszystkie aktualności

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale - I Sesja

2020-10-06
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej

Na podstawie § 15 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXI.276.2020 Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale oraz nadania jej statutu, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej zwołuje pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale na dzień 13 października 2020 r. godz. 16:00 w Sali Wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Ślubowanie Radnych.
  3. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale.
  4. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale.

Wskazanie obligatoryjnych punktów porządku obrad pierwszej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale nie oznacza braku możliwości rozszerzenia jej porządku o inne punkty.

Liczba odsłon: 1468