Aktualności

Wszystkie aktualności

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale

29 września 2020 r. w godzinach od 12:00 do 17:00 odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale – kadencja 2020-2023.

Kandydatem do Młodzieżowej Rady Miejskiej może być osoba w wieku 13-19 lat, zamieszkała na terenie Gminy Boguchwała. Prawo do oddania głosu w wyborach do Rady przysługuje osobie zamieszkałej na terenie Gminy Boguchwała, która w dniu wyborów ma ukończone 10 lat i nie ukończyła 19 lat.

Wybory zostaną przeprowadzone w lokalach wyborczych mieszczących się w:

 • w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale dla okręgu wyborczego obejmującego miasto Boguchwała,
 • w Szkole Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Niechobrz,
 • w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Mogielnica,
 • w Szkole Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwa Lutoryż i Zarzecze,
 • w Zespole Szkół w Kielanówce dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Kielanówka,
 • w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Racławówka,
 • w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Zgłobień,
 • w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Wola Zgłobieńska,
 • w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce dla okręgu wyborczego obejmującego sołectwo Nosówka.

W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej wejdzie 25 radnych, w tym:

 • 7 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym miasto Boguchwała,
 • 4 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Niechobrz,
 • 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Mogielnica,
 • 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwa Lutoryż i Zarzecze,
 • 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Kielanówka,
 • 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Racławówka,
 • 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Zgłobień,
 • 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Wola Zgłobieńska,
 • 2 radnych wybranych w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Nosówka.

Zgłoszenie kandydatów do udziału w wyborach należy kierować do Lokalnych Komisji Wyborczych działających przy szkołach w danym okręgu wyborczym w terminie do 22 września 2020 r. do 12:00. W tym celu należy wypełnić załączone poniżej "Dokumenty Zgłoszenia Kandydata do MRM oraz Klauzula RODO". Podpisane i zeskanowane dokumenty można również dostarczyć do szkół drogą e-mailową na adres skrzynki mailowej szkoły w danym okręgu wyborczym.

Uczeń zamieszkały na terenie danej miejscowości, a uczęszczający do szkoły w innej miejscowości, winien wziąć udział w wyborach (zarówno w roli kandydata jak i oddającego głos), w lokalu wyborczym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Zachęcamy młodzież zamieszkującą teren Gminy Boguchwała, do udziału w wyborach. Funkcja Radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale pozwoli nabyć doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, poznać zasady towarzyszące funkcjonowaniu samorządu, realizować wspólnie z rówieśnikami różnego rodzaju inicjatywy, a także przeżyć ciekawą przygodę.

Liczba odsłon: 2155
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2020-09-16
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2020-09-16 14:59
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność