Aktualności

Wszystkie aktualności

Matura międzynarodowa w LO Boguchwale

W odpowiedzi na wniosek Burmistrza Boguchwały, działającego w imieniu Organu prowadzącego, Minister Edukacji Narodowej udzielił zezwolenia na utworzenie od 1 września 2020 roku oddziału międzynarodowego w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, a tym samym na realizację programu The International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP).

Decyzja ta jest zwieńczeniem kilkuletniego procesu wieloaspektowych przygotowań podejmowanych przez Liceum, zmierzających do zapewnienia młodzieży uczącej się w Boguchwale najwyższych, globalnych standardów edukacji.

Program nauczania wdrażany w oddziale międzynarodowym jest skierowany do ambitnej młodzieży poszukującej nietuzinkowych rozwiązań edukacyjnych.

W klasie I i II (tzw. pre-IB) realizowane będą programy nauczania zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego obowiązującą w liceach ogólnokształcących (ale w formule tożsamej do rozwiązań stosowanych z powodzeniem w boguchwalskim Liceum w klasach dwujęzycznych – nauczanie bilingualne).

W klasie III i IV oddziału międzynarodowego zostanie wdrożony dwuletni program IB DP obejmujący pięć grup przedmiotowych:

  • studium literatury,
  • języki obce,
  • nauki społeczne,
  • nauki eksperymentalne,
  • matematykę.

W ramach programu uczeń będzie realizował sześć wybranych przez siebie przedmiotów z przytoczonych powyżej grup, w tym co najmniej 3 na poziomie wyższym, a pozostałe na podstawowym oraz obowiązkowo zajęcia z teorii wiedzy i CAS - Creativity Activity Service (kreatywność, aktywność, wolontariat). Ponadto każdy uczeń przygotuje pracę dyplomową tzw. Extended Essay.

Do programu mogą dołączyć wszyscy uczniowie spełniający warunki naboru ustalone przez Liceum, rozpoczynający w tym roku naukę w szkole średniej.

Liczba odsłon: 1372
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2020-09-01
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2020-09-01 09:36
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność