Aktualności

Wszystkie aktualności

Matura 2020 w Liceum w Boguchwale

W tym roku szkolnym matury odbyły się w niezwyczajnych warunkach i czasie. Okoliczności te, bez wątpienia wywarły określony wpływ na abiturientów i uzyskane przez nich rezultaty.

Do egzaminów w czerwcu tego roku przystąpiło łącznie 259272 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Maturzyści w części pisemnej zdawali egzamin z: języka polskiego, matematyki oraz z wybranego języka obcego nowożytnego. Każdy z nich, obowiązkowo, przystąpił również do matury z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (wielu uczniów zdecydowało się na zdawanie kilku).

Natomiast, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, ze względu na szczególne okoliczności w jakich odbywały się matury, nie przeprowadzano w tym roku egzaminów w części ustnej.

Egzaminy maturalne, w skali kraju, zdało jedynie 74% maturzystów. Sukces ten jest udziałem 81,1% absolwentów liceów i tylko 62% uczniów techników. Są to wyniki zdecydowanie słabsze niż w latach ubiegłych.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, uzyskali wyniki zdecydowanie powyżej średnich krajowych i wojewódzkich, ze wszystkich przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski). W przypadku języka angielskiego ta różnica wynosi 10,5% w odniesieniu do średniej krajowej i 12,5% w porównaniu z wynikami uzyskanymi na Podkarpaciu.

Ponadto aż z ośmiu, spośród dziesięciu typowych przedmiotów rozszerzonych, wybieranych samodzielnie przez uczniów, absolwenci Liceum w Boguchwale uzyskali wyniki powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej (język angielski, matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geografia, biologia, wos).

Na szczególne podkreślenie zasługują wyniki uzyskane przez naszych uczniów z informatyki (średnia krajowa 29%, wojewódzka 24%, zaś średni wynik uczniów Liceum w Boguchwale to 47%), fizyki (średni wynik w kraju 34%, na Podkarpaciu 33%, w LOB 55,6%) i chemii (kraj 38%, województwo 37%, LOB 78,3%). Najlepszy wynik uczniowie Liceum uzyskali jednak z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym: 90,8%. Co godne szczególnej uwagi, bardzo dobrze prezentują się także wyniki uczniów z egzaminów z wybranych przez nich przedmiotów zdawanych w języku angielskim. W przypadku egzaminu z matematyki i geografii, średnie wyniki są zdecydowanie wyższe od tych uzyskanych z egzaminów z tych przedmiotów zdawanych w języku polskim.

Liczba odsłon: 1835
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2020-08-12
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2020-08-12 14:48
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność