Aktualności

Wszystkie aktualności

Opieka i konsultacje w szkołach z terenu Gminy Boguchwała

2020-05-25
RO UM, RPR UM

Od 25 maja w szkołach z terenu Gminy Boguchwała prowadzone są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci z klas I-III, a także konsultacje dla uczniów, którzy w bieżącym roku przystąpią do egzaminu ósmoklasisty oraz matury.

19 maja w Urzędzie Miejskim w Boguchwale odbyło się spotkanie z dyrektorami poszczególnych placówek edukacyjnych, na którym omówiono najważniejsze zasady funkcjonowania szkół w czasie pandemii. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone są z zachowaniem zaleceń sanitarnych, a uczniowie podzieleni zostali na mniejsze grupy – maksymalnie 12 osobowe. Do szkół mogą uczęszczać tylko dzieci, które nie wykazują objawów choroby.

Uczęszczanie dzieci do szkół to możliwość, a nie obowiązek. W dalszym ciągu realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W pierwszym dniu z możliwości uczestnictwa w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w szkołach z terenu Gminy Boguchwała skorzystało blisko 60 dzieci, co stanowi około 10% wszystkich uczniów uczęszczających do klas I-III.

Nauczyciele realizują także możliwość bezpośrednich konsultacji, dla zainteresowanych uczniów z klas ósmych oraz klas maturalnych, którzy w bieżącym roku przystąpią do egzaminów. Konsultacje będą mogły się odbywać indywidualnie, po wcześniejszym ustaleniu terminu, zgodnie z przedstawionym harmonogramem w poszczególnych szkołach.

Dyrektorzy oraz pracownicy pedagogiczni i pracownicy obsługi przestrzegają reżimu sanitarnego wprowadzonego przez władze państwowe i sanitarne.

Liczba odsłon: 1677
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2020-05-25
opublikował Maciej Dziedzic
stanowisko Administrator
data publikacji 2020-05-25 11:42
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność