Aktualności

Wszystkie aktualności

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - spotkania informacyjno-instruktażowe

2018-05-25
podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie organizuje spotkania informacyjno-instruktażowe dot. projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB).

Realizacja projektu ma na celu dostarczenie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom usług dostosowanych do specyfiki konkretnych potrzeb w tzw. modelu popytowym. Dostęp do tych usług zostanie zapewniony poprzez elektroniczną platformę, na której przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego będą mogły zapoznać się z ofertą usługową jak również zgłaszać zapotrzebowanie na nowe usługi świadczone przez dostawców usług, w tym instytucje otoczenia biznesu. Koszty zakupu usług zostaną częściowo zrefundowane przedsiębiorcom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typu projektu 3 Profesjonalizacja usług IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej www.ppwb.pl oraz www.podkarpackie.pl

Liczba odsłon: 1934
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2018-05-25
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2018-05-25 14:45
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność