Aktualności

Wszystkie aktualności

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż w dniach od 1 czerwca 2018 roku do 31 lipca 2018 roku można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie Działania 8 "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2018 roku.

Na co przeznaczone jest wsparcie?

Pomoc w ramach działania udzielana jest do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne o powierzchni, co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania dotyczącego szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem. Pomoc udzielana jest do powierzchni nie większej niż 20 ha - dla jednego rolnika w ciągu całego okresu trwania PROW 2014-2020.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z działania mogą skorzystać rolnicy (osoby fizyczne i prawne), którzy są właścicielami gruntów przeznaczonych do zalesiania lub grunty te są własnością małżonka. Pomoc w postaci jednorazowego wsparcia na zalesianie, mogą uzyskać również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Szczegóły: www.arimr.gov.pl

Liczba odsłon: 1958
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2018-05-09
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2018-05-09 14:29
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność