Aktualności

Wszystkie aktualności

Zwrot podatku akcyzowego w lutym 2018 roku

2018-02-23
Wydział Budżetu UM

Przypominamy, że w lutym przypada pierwszy w 2018 roku termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek składa się do Burmistrza Boguchwały, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Niewykorzystany w bieżącym okresie roczny limit zwrotu (ustalany w decyzji) będzie można wykorzystać w drugim terminie składania wniosków tj. w sierpniu 2018 roku, wówczas na podstawie faktur za okres luty-lipiec 2018 roku.

Środki wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2018 roku, przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku bądź w kasie urzędu.

Osoby wskazujące zwrot na rachunek bankowy środki otrzymują bezpośrednio na wskazany we wniosku numer rachunku - bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie - co znacznie usprawnia odbiór środków przez rolników.

Osoby wskazujące, aby wypłata nastąpiła w kasie Urzędu Miejskiego - z uwagi na terminy przekazywania środków na zwrot akcyzy dla rolników przez Urząd Wojewódzki - dysponują bardzo krótkim, z reguły 2-3 dniowym terminem do ich odebrania. Powoduje to znaczne utrudnienia odbioru środków przez rolników. Bowiem niepobrane w kasie do dnia 30 kwietnia 2018 środki muszą (co wynika z zapisów ustawy) zostać zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

Liczba odsłon: 2189
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2018-02-23
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2018-02-23 14:04
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność