Aktualności

Wszystkie aktualności

Nabór do projektu "Czas na Karierę"

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do II edycji projektu "Czas na Karierę" realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP. Termin przyjmowania zgłoszeń: 3 kwietnia 2017 r. - 24 kwietnia 2017 r.

Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych, bądź biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych. Projekt obejmuje osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcie  zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

  • doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
  • szkolenia miękkie oraz zawodowe wg potrzeb kończone uzyskaniem certyfikatu,
  • pośrednictwo pracy i doradztwo kariery,
  • zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy,
  • 6-miesięczne staże na stanowiskach pracy zgodnych z ukończonym certyfikowanym szkoleniem zawodowym - 1 750zł / mc,
  • wsparcie trenera kariery przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera:

  • osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów - pokój 307, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:30,
  • pocztą / kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów - liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na następujących stronach internetowych: www.czasnakariere.com.plwww.rarr.rzeszow.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 209, 17 86 76 232
e-mail: jgumienna@rarr.rzeszow.pl, mcieslinski@rarr.rzeszow.pl

Liczba odsłon: 2218
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2017-03-29
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2017-03-29 15:55
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność