Aktualności

Wszystkie aktualności

Dofinansowanie działań informacyjno-promocyjnych dla przedsiębiorców

2015-11-13
LGD "Trygon - Rozwój i innowacja"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu wsparcia dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała, Lubenia i Świlcza działań informacyjno-promocyjnych.

Termin składania wniosków: od 16 listopada 2015 r. do 25 listopada 2015 r.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała.

Miejsce składania wniosków: Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja", Pl. Rynek 2, 36-040 Boguchwała (pokój 1.06).

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon – Rozwój i Innowacja" pod adresem www.lgd-trygon.pl

Regulamin Konkursu na działania informacyjno- promocyjne udostępniony jest na stronie internetowej:

  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Limit dostępnych środków wynosi 10 469,54 zł. (słownie: dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 54/100)

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do otrzymania dofinansowania:

  1. W ramach Programu  wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy prowadzącemu działalność, a w przypadku przedsiębiorcy będącemu osoba fizyczną - adres  wykonywania działalności na terytorium Gminy Boguchwała.
  2. W Programie mogą wziąć udział mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, zdefiniowane w ustawie Prawo działalności gospodarczej.
  3. Wsparcie będzie realizowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

Beneficjent zobowiązany jest  do złożenie wniosku o płatność w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  można uzyskać w:
Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja", Pl. Rynek 2, 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) czynny w poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 9:00-15.00, we wtorki i czwartki w godz. 11:00-17:00 pod numerami telefonów: (17) 230 65 58, 698 166 371.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2015-11-13
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2015-11-13 13:18
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność