Aktualności

Wszystkie aktualności

Międzypokoleniowe warsztaty z Lokalnym Ośrodkiem Kultury "Razem"

Lokalny Ośrodek Kultury "Razem" w Niechobrzu nawiązując do idei uczenia się przez całe życie zaprasza do ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu dla młodzieży i dorosłych podczas realizacji projektu "Międzypokoleniowe warsztaty taneczne, zdrowego żywienia oraz gimnastyki relaksacyjnej". Warsztaty pozwolą na twórcze, aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu.

Projekt zakłada realizację cyklu warsztatów dla 30 osób, kierowanych do kobiet w wieku poniżej 26 lat oraz powyżej 50 lat. Zapraszamy więc babcie z wnukami, matki z dziećmi oraz ciocie z siostrzenicami do wspólnej zabawy.

W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów realizowanych w miesiącach 1 października - 30 listopada 2014 roku:

  • warsztaty taneczne - 12 spotkań
  • warsztaty zdrowego żywienia - 6 spotkań
  • warsztaty gimnastyki relaksacyjnej - 12 spotkań


Zgłoszenia beneficjentów do uczestnictwa w projekcie trwają do 15 września bieżącego roku w Lokalnym Ośrodku Kultury "Razem" w Niechobrzu oraz w jego filiach. Każdy z uczestników zgłasza swoje uczestnictwo w projekcie przez wypełnienie Karty Zgłoszeniowej dostępnej w Lokalnym Ośrodku Kultury "Razem" w Niechobrzu i na stronie internetowej Ośrodka.

O zakwalifikowaniu beneficjenta do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
tel. 017 85 00 992
kom. 530 863 656

Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych!Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013.