Aktualności

Wszystkie aktualności

"Jak malował Pan Chagall" - koncert w ramach X Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Boguchwała 2014

W minioną sobotę, w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale, odbył się koncert pn. "Jak malował Pan Chagall" w wykonaniu Marka Ravskiego i Jakuba Niedoborka. Koncert odbył się w ramach X Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Boguchwała 2014. Recital poprzedził występ kwintetu wokalnego "Adoremus".

Dzieła Marca Chagalla były tłem koncertu muzyki żydowskiej i rosyjskiej. Mimo że większość swego życia spędził Chagall we Francji czy USA, to kultura jidysz określiła styl jego twórczości - każda jego inspiracja była wyrażana językiem rosyjskiego Żyda, zawieszonego gdzieś nad Witebskiem. Marek Ravski przedstawił znane pieśni i piosenki, tj.: Miasteczko BełzJidisze mame, Kinderjorn, Hava Nagila, Papirosn, Sunrise Sunset, Gdybym był bogaczem. Dopełnieniem koncertu były rosyjskie pieśni i romanse, które - tak jak rosyjskie motywy u Chagalla - stanowiły w recitalu tło dla żydowskiej tematyki. Ponadto wirtuozeria Jakuba Niedoborka, mistrza gitary klasycznej i flamenco, który akompaniował Markowi Ravskiemu, była dodatkowym walorem tego recitalu.

Gmina Boguchwała już po raz dziesiąty gości artystów malarzy biorących udział w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim. W tegorocznej edycji udział bierze 24 artystów plastyków z całej Polski, a także z Francji i Ukrainy. Komisarzem pleneru jest Jacek Krzysztof Nowak - prezes Podkarpackiego Towarzystwa "Zachęty" Sztuk Pięknych oraz Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała.

Dzieła zaprezentowane zostaną na poplenerowej wystawie, która odbędzie się 22 sierpnia o godz. 19:00 w auli Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.


Organizatorami Pleneru są: Stowarzyszenie Rewitalizacji Dziedzictwa Kultury Narodowej oraz Działalności Charytatywnej przy Parafii św. Biskupa Stanisława w Boguchwale, Podkarpackie Towarzystwo "Zachęty" Sztuk Pięknych oraz Gmina Boguchwała.

Galeria