Aktualności

Wszystkie aktualności

Biblioteka w Boguchwale otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale pozyskała dotację na zakup nowości wydawniczych, w tym lektur szkolnych w ramach Programu Biblioteki Narodowej"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych - Priorytet 2.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 000 zł, kwota dofinansowania  wyniesie 4 500 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny wnioskodawcy.

W wyniku realizacji projektu zostaną zakupione lektury szkolne dla trzech gimnazjów z terenu Gminy Boguchwała: Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale, Gimnazja przy Zespołach Szkół w Racławówce i Niechobrzu. Celem projektu jest wspieranie w formie partnerstwa biblioteki publicznej i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół gimnazjalnych oraz kształtowanie nawyków korzystania z wiedzy i informacji z szeroko rozumianej literatury.

W czerwcu bieżącego roku Biblioteka podpisała porozumienia o współpracy ze szkołami, w wyniku których do końca listopada 2014 roku zostaną zakupione książki oraz odbędzie się wiele wspólnych działań edukacyjnych i kulturalnych.

Ponadto w 2014 roku, również w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - Priorytet 1, Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 7 700 zł na zakup nowości wydawniczych, które jak co roku znacznie wzbogacą księgozbiór wszystkich filii. 

W ramach obu priorytetów GBP w Boguchwale w 2014 roku pozyskała kwotę 12 200 zł.