Aktualności

Wszystkie aktualności

Zielona Firma - szkolenia i doradztwo z zakresu wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt szkoleniowo-doradczy: Zielona Firma - szkolenia i doradztwo z zakresu wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001.

Zapraszamy mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach, doradztwie i certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001. Zgłoszenia przyjmowane będą od 01.07.2014 r. do 31.07.2014 r.

Pracownicy skierowani przez Przedsiębiorstwo będą mogli skorzystać z:


Szkolenia Pełnomocnik i Auditor Wewnętrzny ds. systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:

  • wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska (24h/grupa)
  • szkolenia przygotowujące do wykonywania obowiązków pełnomocnika ISO 14001 (24h/grupa)
  • egzamin prowadzony przez zewnętrzną, akredytowaną jednostkę certyfikującą/ Pracownicy otrzymają uprawnienia do zawodu: kod zawodu 242204


Doradztwo z zakresu wdrożenia SZŚ oraz certyfikacja systemu:

  • Audit wstępny, opracowanie struktury organizacyjnej, wdrożenie polityki środowiskowej
  • Opracowanie procedur, opracowanie Instrukcji, opracowanie Księgi Środowiskowej, opracowanie formularzy
  • Audity wewnętrzne, działania doskonalące poauditowe, przegląd zarządzania, przygotowanie do certyfikacji
  • Audit certyfikujący.


Szczegółowe informacje:
www.abakus-konsulting.pl