Aktualności

Wszystkie aktualności

V Jarmark Folklorystyczny w Niechobrzu

W minioną niedzielę w Niechobrzu odbyła się V edycja Jarmarku Folklorystycznego. Sprzyjająca pogoda sprawiła, iż na terenie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, licznie zgromadzili się zarówno mieszkańcy Niechobrza, jak i innych miejscowości.

Jarmark Folklorystyczny to wydarzenie promujące kulturę ludową oraz regionalne tradycje. W ramach wydarzenia odbyły się prezentacje i kiermasz rękodzieła artystycznego. Wszyscy przybyli mogli skosztować regionalnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia.

Swój dorobek artystyczny zaprezentowały zespoły i kapele ludowe z Podkarpacia, m.in. Zespół Muzyczny "Swaty" ze Strzyżowa oraz rzeszowskie "Wiarusy". Gminę Boguchwała reprezentowały "Jubilatki" ze Zgłobnia, "Kompanija" z Boguchwały oraz "Kalina" z Lutoryża. 

Warto nadmienić, iż "Kompanija" oraz "Kalina" miały okazję wystąpić podczas otwarcia XVI Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2014. Oba zespoły wystąpiły na rzeszowskim rynku z grupą "Ratatam" przedstawiając tradycyjne piosenki ludowe.

Organizatorem V Jarmarku Folklorystycznego był Lokalny Ośrodek Kultury "Razem" w Niechobrzu.

Jarmark współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale się przyczyniają do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Galeria