Aktualności

Wszystkie aktualności

Zebranie mieszkańców Mogielnicy

W dniu 8 kwietnia 2014 roku o godz. 17:00 w Domu Ludowym w Mogielnicy odbędzie się zebranie mieszkańców z następującym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania.
2. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie sołectwa.
3. Informacja o realizacji zadań samorządu.