Aktualności

Wszystkie aktualności

Biblioteka w Boguchwale zmienia swoje oblicze

Wizualizacja biblioteki
Wizualizacja biblioteki

Rozpoczęły  się prace związane z remontem  i modernizacją siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale przy ul. Dr. Tkaczowa 146. Całkowita dotacja  z budżetu MKiDN wynosi 905 365,00 zł. Kwota wkładu własnego, który został przekazany przez Samorząd Gminy Boguchwała w formie dotacji celowej wynosi 345 931,81 zł. 
,
Zakres robót w budynku biblioteki obejmuje: roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty murarskie i tynkarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe, montaż sufitów i ścianek działowych oraz obudów gipsowo- kartonowych, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi wejściowych, montaż okiennych parapetów wewnętrznych, roboty malarskie: zeskrobanie farby, malowanie i szpachlowanie ścian, montaż platformy dźwigowej wewnętrznej,  wykonanie okładzin schodów i balustrad schodowych, likwidację otworu drzwi zewnętrznych wraz z uzupełnieniem elewacji, dostawa i montaż nadproży. Ponadto wykonanie prac instalacyjnych:  instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z montażem przyborów sanitarnych, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie kurtyny powietrznej wraz z podłączeniem do instalacji c.o., wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych wraz z osprzętem oraz oprawami oświetleniowymi, puszkami podłogowymi, z wykonaniem zasilania odbiorników branży sanitarnej i teletechnicznej, z wykonaniem zasilania platformy dźwigowej, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie instalacji słaboprądowych: sieci logicznej, instalacji CCTV (telewizji dozorowej), instalacji nagłośnienia. 
Wykonawcą zadania jest firma „MET-BUD” Sp. J.J. Leszczak, K. Leszczak, T. Leszczak, 38-100 Strzyżów, ul. Spółdzielcza 1a. Wartość prac remontowych i modernizacyjnych wynosi  455 396,80 zł.   
,
Kolejnym etapem będzie zakup wyposażenia meblowego oraz sprzętu komputerowego. 
W/w prace  realizowane  są w ramach  zadania: Remont i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale  współfinansowanego z  Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” ze środków finansowych Ministra Kultura i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa zgodnie z umową Nr 00074/13/PWK/IK z dnia 25.07.2013 roku. 
,
Realizacja zadania w znacznym stopniu podniesie standard usług bibliotecznych świadczonych przez bibliotekę dla mieszkańców naszej gminy oraz pozwoli na jej rozwój. Zakończenie prac remontowych planowane jest na wrzesień 2014 r.