Aktualności

Wszystkie aktualności

26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Narkomania
Narkomania

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii został proklamowany w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne NZ na wniosek Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnego Handlu.

Celem tej inicjatywy jest:

- Zwiększenie międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii

- Uświadamianie konieczności leczenia z uzależnienia od narkotyków

- Pokazanie osobom uzależnionym, że mają szansę na powrót do życia społecznego

Problem globalny

Zjawisko narkomanii dotyka ludzi na całym świecie:

- Około 250 milionów osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku

- 30 milionów cierpi z powodu uzależnienia

- Każdego roku 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków

Pamiętajmy, że każdy z nas może pomóc w walce z narkomanią. Wsparcie i zrozumienie mogą znacząco wpłynąć na życie osób uzależnionych.