Nabór wniosków trwał będzie do 16 sierpnia 2024 r.

 

„Premia dla młodego rolnika" to jednorazowe wsparcie finansowe, przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu ziemi, budowy lub modernizacji budynków inwentarskich, nabycia maszyn rolniczych i urządzeń rolniczych oraz innych wydatków związanych z rozwojem gospodarstw rolnego.

 

Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do osiedlenia się na wsi i prowadzenia działalności rolniczej, co może przyczynić się do rozwoju terenów wiejskich i poprawy ich sytuacji ekonomicznej. Dodatkowo, premia ta wspiera wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach międzynarodowych poprzez promowanie nowoczesnych gospodarstw prowadzonych według najlepszych praktyk. „Premia dla młodego rolnika" przeznaczona jest dla osób fizycznych będących w wieku od 18 do 40 łat (nie ukończone 41 lat w dniu składania wniosku).

 

Wsparcie finansowe będzie wypłacane w dwóch częściach: 70% przyznanej kwoty w pierwszej transzy (140 tys. zł) oraz 30% w drugiej transzy (60 tys. zł). Wypłata nastąpi po złożeniu wniosku w terminie określonym w umowie o przyznaniu pomocy i pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących jej wypłaty.