Aktualności

Wszystkie aktualności

Wiata przy remizie OSP w Zgłobniu

Wiata
Wiata

Ochotnicza Straż Pożarna w Zgłobniu, we współpracy z Gminą Boguchwała, zrealizowała projekt „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Zgłobień oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD”.

W ramach projektu przy budynku Domu Kultury i remizy OSP w Zgłobniu powstała wiata o wymiarach ponad 9m x 8 m, o konstrukcji drewnianej, przykryta dachem dwuspadowym, z podłogą drewnianą.

Elementem powstałego obiektu jest również tablica informacyjna promująca cały obszar Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”, w tym Gminę Boguchwała. Ukazuje ona walory i atrakcje turystyczne i rekreacyjne obszaru LGD, co tym samym przyczyni się do budowania poczucia przynależności lokalnej społeczności, wzmocnienia społecznej aktywności i wiedzy na temat najbliższego sąsiedztwa.

Celem operacji jest „Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-promującej w miejscowości Zgłobień tj. wiaty oraz tablicy informującej o walorach turystyczno-rekreacyjnych”.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 104 892,00 zł.