Aktualności

Wszystkie aktualności

III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale

III SESJA
III SESJA

Na podstawie §16 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LIV.593.2022 Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale oraz nadania jej statutu, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej zwołuje trzecią sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale na dzień 19 czerwca 2024 r. godz. 14:00 w Sali Urzędu Miejskiego w Boguchwale, z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Omówienie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w pierwszym półroczu 2024 roku
  3. Przedstawienie założeń oraz dyskusja na temat wniosku do projektu „Przystanek - Czas na Podkarpacką Młodzież” 
  4. Sprawy różne

Wskazanie obligatoryjnych punktów porządku obrad III Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale nie oznacza braku możliwości rozszerzenia jej porządku o inne punkty.