Aktualności

Wszystkie aktualności

Gminny program "Wodnik" 2024 - dotacje na zadania związane z zatrzymaniem wód opadowych

1 marca 2024 r. rusza nabór w ramach tegorocznej edycji gminnego programu "Wodnik", czyli dotacji na zadania związane z zatrzymaniem wód opadowych.

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

  • zakup oraz montaż zbiornika/ów naziemnego/ych lub podziemnego/ych na wodę deszczową o łącznej pojemności nie większej niż  2 000 litrów (2 m3) podłączonego/ych do rury spustowej systemem odprowadzenia wody deszczowej budynku mieszkalnego wraz z elementami wchodzącymi w skład zbiornika/ów związanych z jego/ich obsługą.
  • dopuszcza się zakup i montaż zbiornika/zbiorników przed dniem złożenia wniosku o dotację, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 roku.

Wysokość dotacji to 80% poniesionych kosztów brutto na zakup i montaż zbiornika/ów, lecz nie więcej niż 1 000 zł na nieruchomość. Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Boguchwała na ten cel, wynoszących w 2024 roku 80 000 zł.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji: od dnia 1 marca 2024 roku do momentu wyczerpania środków finansowych, jednakże nie później niż do 29 marca 2024 roku.

Uwaga: przedłużenie terminu skladania wniosków do 15 kwietnia 2024 roku.

Miejsce składania wniosków o udzielnie Dotacji: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała (w godzinach pracy Urzędu).

Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Boguchwale pod nr telefonu 17 87 55 237 (w godzinach pracy Urzędu).

Regulamin oraz dokumenty niezbędne do udzielenia dotacji dostępne na stronie: https://bip.boguchwala.pl/pl/506-ochrona-srodowiska/14653-ogloszenia/16390-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielnie-dotacji-celowej-w-2024-roku-na-realizacje-zadan-zwiazanych-z-zatrzymaniem-wod-opadowych-pn-wodnik.html

Liczba odsłon: 637
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-02-28
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-02-28 09:44
data ostatniej aktualizacji 2024-04-05 13:08
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-04-05 13:08 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-03-29 11:23 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-03-11 12:26 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-02-28 09:47 Tomasz Sitek publikacja treści