Aktualności

Wszystkie aktualności

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy"

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy" kierowany jest do uczniów wiejskich szkół podstawowych, ma na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - Agro Ubezpieczenia.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do właściwego dla miejsca zamieszkania Oddziału Regionalnego KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu pracy do Oddziału).

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Szczegółowe warunki uczestnictwa na stronie: https://www.gov.pl/web/krus/xiv-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci

źródło: www.gov.pl/krus

Liczba odsłon: 146
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-02-26
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-02-26 08:34
data ostatniej aktualizacji 2024-02-26 08:53
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-02-26 08:53 Tomasz Sitek publikacja treści