Aktualności

Wszystkie aktualności

LXIX sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Pustelny zaprasza na LXIX sesję Rady Miejskiej w Boguchwale zwołaną w trybie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 t.j.), która odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r., godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego – sprawozdanie Komendanta Policji, Komendanta OSP, Komendanta Straży Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2024 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Boguchwała biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała.
  9. Zamknięcie obrad.
Liczba odsłon: 359
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-02-21
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-02-21 13:19
data ostatniej aktualizacji 2024-02-21 13:22
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-02-21 13:22 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-02-21 13:21 Tomasz Sitek publikacja treści