Aktualności

Wszystkie aktualności

II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale

Na podstawie §16 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LIV.593.2022 Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale oraz nadania jej statutu, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej zwołuje drugą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale na dzień 13 lutego 2024 r. godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Złożenie ślubowania przez Radnych nieobecnych na I sesji.
3. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale
4. Ustalenie planu zadań Młodzieżowej Rady Miejskiej do zrealizowania w roku 2024 z uwzględnieniem kosztów realizacji.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Liczba odsłon: 216
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2024-01-31
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2024-01-31 13:11
data ostatniej aktualizacji 2024-03-11 12:31
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-03-11 12:31 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-01-31 13:15 Tomasz Sitek publikacja treści