Aktualności

Wszystkie aktualności

Podręcznik Dobrych Praktyk - innowacyjny model współpracy w zakresie planowania przestrzennego ROF

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego publikujemy podręcznik dobrych praktyk w zakresie upowszechniania informacji nt. wypracowanych rozwiązań dotyczących innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w dwóch wersjach językowych.

"Podręcznik dobrych praktyk" został opracowany w ramach Projektu pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego". Jest poradnikiem po zintegrowanym i uspołecznionym planowaniu przestrzennym, skierowanym przede wszystkim dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF).

Ma charakter upowszechniający i zawiera w szczególności:

  • wnioski wynikające z realizacji innowacyjnego Projektu;
  • opis Modelu zintegrowanego i uspołecznionego planowania przestrzennego, wypracowanego w ramach Projektu;
  • ocenę jakościową wypracowanych w ramach Projektu innowacyjnych rozwiązań, opartą na wynikach badań społecznych z uczestnikami Projektu oraz ekspertami wspierającymi jego realizację;
  • rekomendacje, dotyczące zastosowania Modelu w zmieniającym się otoczeniu prawnym w zakresie planowania przestrzennego.

Autorom niniejszego Podręcznika zależało na opisaniu wypracowanych rozwiązań w zakresie zintegrowanego planowania przestrzennego oraz przedstawieniu opinii uczestników i ekspertów na temat najważniejszych jego elementów oraz możliwości wdrożenia w innych MOF. Celem analizy badawczej było potwierdzenie tezy, że Model spełnia oczekiwania w aspektach tj. innowacyjność wypracowanych rozwiązań, praktyczność i możliwość zastosowania w innych MOF, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

Podręcznik zawiera m.in. opis realizacji projektu, ale także uwarunkowań prawnych zintegrowanego planowania przestrzennego z uwzględnieniem MOF, zintegrowanego zarządzania procesami planowania przestrzennego w MOF oraz wskazuje nowe kierunki w polityce planowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych. Ważnym elementem podręcznika jest katalog dobrych praktyk i rekomendacji  dla innych MOF na podstawie doświadczeń wypracowanych w trakcie realizacji projektu.

Liczba odsłon: 182
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-12-22
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-12-22 09:59
data ostatniej aktualizacji 2024-01-10 08:24
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-01-10 08:24 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2024-01-04 10:12 Tomasz Sitek publikacja treści