Aktualności

Wszystkie aktualności

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Boguchwała

Na terenie Gminy Boguchwała mamy do czynienia z czterema kategoriami dróg: krajową, powiatowymi, gminnymi i prywatnymi. Za utrzymanie dróg, w tym zimowe, odpowiedzialne są zatem różne podmioty.

Droga Krajowa nr 19, na odcinku przebiegającym przez naszą gminę jest odśnieżana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Rzeszowie, natomiast utrzymanie dróg powiatowych leży w gestii Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Odśnieżaniem dróg gminnych zajmuje się Gospodarka Komunalna w Boguchwale.

Wzorem lat ubiegłych wszystkie służby drogowe udostępniają użytkownikom dróg telefony alarmowe, na które można dzwonić w sytuacjach gdy dojdzie do utrudnień spowodowanych przez śnieg lub gołoledź.

W przypadku drogi:

  • krajowej nr 19 jest to numer Punktu Informacji Drogowej przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - oddział w Rzeszowie - tel. (17) 85 20 815, a także w Punkcie Informacji Drogowej w centrali GDDKiA pod numerem 19 111, numery dodatkowe (22) 375 86 95 i (22) 375 86 96
  • powiatowej jest to numer Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Obwód Drogowo-Mostowy w Babicy - tel. (17) 27 72 297 całodobowo
  • gminnej - prosimy o przesłanie służbom odpowiedzialnym za ich odśnieżanie zgłoszeń w następujący sposób:

> telefonicznie pod numer telefonu 17 87 14 300 w godzinach pracy Gospodarki Komunalnej w Boguchwale (07:00-15:00)

> SMS-em przez cały tydzień: SMS na numer telefonu 666 028 153 (koszt zgodny z cennikiem danego operatora), w treści SMS-a należy wpisać nazwę miejscowości oraz numer posesji obok której przebiega droga wymagająca odśnieżania

> e-mail na adres: sekretariat@go-kom.pl, w tytule wiadomości prosimy wpisać "ODŚNIEŻANIE", a w treści podać nazwę miejscowości oraz numer posesji obok której przebiega droga wymagająca odśnieżania.

Gospodarka Komunalna będzie odśnieżać tylko te drogi, które są własnością gminy, w przypadku dróg prywatnych śnieg będzie usunięty po indywidualnym uzgodnieniu warunków i płatności ze zlecającym przedsiębiorcą lub osobą fizyczną.

Właścicielom posesji zlokalizowanych przy drogach publicznych przypominamy jednocześnie o obowiązku odśnieżania chodników na odcinkach przyległych do posesji.

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-11-27
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-11-27 14:20
data ostatniej aktualizacji 2023-11-27 14:25
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-11-27 14:25 Tomasz Sitek publikacja treści