Aktualności

Wszystkie aktualności

Promesa na budowę i modernizację gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Gmina Boguchwała otrzymała promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej".

Projekt zakłada budowę na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Lutoryżu wodociągowego zbiornika nadziemnego o pojemności 1000 m3 oraz budowę zbiorników zlokalizowanych na sieci wodociągowej w obrębie Racławówki i Kielanówki o pojemności 500 m3 wraz z urządzeniami, rurociągami technologicznymi oraz aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką, łączącymi nowo wybudowane obiekty z istniejącą infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną. Ponadto zakłada się modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Niechobrzu o wydajności 15 m3/h.

W projekcie uwzględniono również inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej polegające na modernizacji istniejących pompowni ścieków - przebudowa i uszczelnienie zbiorników pompowni, wymiana pomp zatapialnych wraz z rurociągami technologicznymi i armaturą, wykonaniu nowych szaf zasilająco-sterowniczych, doposażeniu pompowni w przepływomierze elektromagnetyczne na rurociągach tłocznych.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2025 r. Szacowana wartość prac to 5 263 157,90 zł, z czego 5 000 000 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Liczba odsłon: 541
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-11-16
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-11-16 12:50
data ostatniej aktualizacji 2023-11-16 12:58
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-11-16 12:58 Tomasz Sitek publikacja treści