Aktualności

Wszystkie aktualności

Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zaproszenie na konferencję

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza na konferencję upowszechniającą wypracowane rozwiązania dotyczące innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny. Konferencja rozpocznie się w dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 09:00 w Hotelu Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów. Konferencja poświęcona jest zagadnieniom zintegrowanego planowania przestrzennego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a zwłaszcza upowszechnieniu rozwiązań wypracowanych  w ramach w/w projektu i jest  w części efektem zrealizowanej w Województwie Podkarpackim Inicjatywy Komisji Europejskiej Catching - Up  Regions 2. Organizowane wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli różnych środowisk: rządowego, naukowego, społecznego, samorządów terytorialnych, Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w kraju oraz do przedstawicieli podmiotów i instytucji dysponujących kompetencją jak i doświadczeniem w sektorze wiedzy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w konferencji oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest pod linkiem do rejestracji w formie stacjonarnej: https://formularze.podkarpackie.pl/konferencja-projekt-rof.

Agenda konferencji dostępna na stronie: https://podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne/projekt-po-wer-2014-2020/zaproszenie-na-konferencje

Informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (110 miejsc), pierwszeństwo udziału w konferencji mają osoby zaproszone, a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przekazane mailowo lub telefonicznie.

Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są: Pan Witold Kowalski tel. 17 743 32 48, adres e-mail: w.kowalski@podkarpackie.pl oraz Pan Bartosz Niemczyk tel. 17 743 30 41, adres e-mail: b.niemczyk@podkarpackie.pl.

logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Podkarpackie, UE

Liczba odsłon: 347
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-11-15
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-11-15 11:24
data ostatniej aktualizacji 2023-11-29 11:54
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-11-29 11:54 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2023-11-29 11:53 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2023-11-15 11:35 Tomasz Sitek publikacja treści