Aktualności

Wszystkie aktualności

Gmina Boguchwała z certyfikatem wysokich standardów obsługi inwestora

Efekty projektu "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" podsumowano podczas konferencji, która odbyła się 6 października w Rzeszowie. Wzięła w niej udział wicemarszałek Ewa Draus, która wręczyła uczestnikom certyfikaty potwierdzające wdrożenie standardów obsługi inwestora. Certyfikat odebrał także Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol.

Projekt pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” realizowany był w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Liderem projektu było Województwo Podkarpackie, a partnerem Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju, a pośredniczącą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem projektu było określenie i wdrożenie standardów obsługi inwestora w urzędach gmin województwa podkarpackiego zainteresowanych podniesieniem jakości swojej oferty inwestycyjnej. Grupą docelową byli pracownicy samorządowi oraz kadra zarządzająca, mający bezpośredni kontakt z inwestorami zewnętrznymi, zainteresowanymi rozpoczęciem działalności gospodarczej na terenie danej gminy, miasta oraz powiatu.

Uczestnicy projektu zostali objęci kompleksowym programem szkoleniowo-doradczym w zakresie obsługi inwestora. Wdrożone oraz zmodernizowane zostały procedury współpracy z inwestorem i rozwiązania podnoszące atrakcyjność inwestycyjną samorządu.

Zakres tematyczny szkoleń obejmował zagadnienia dotyczące standardów obsługi inwestora, niezbędne do uzyskania kompetencji specjalistycznych. Ponadto udzielone zostało wsparcie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego polegające na współpracy m.in. przy opracowaniu oferty inwestycyjnej na podstawie przyjętego w projekcie standardu, zmodernizowaniu zawartości strony internetowej prezentującej ofertę inwestycyjną gminy oraz opracowaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Wartość projektu wyniosła 1 792 372,10 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 613 134,89 zł.

fot. UM, Ewa Draus

Liczba odsłon: 164
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-11-09
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-11-09 12:00
data ostatniej aktualizacji 2023-11-09 12:13
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-11-09 12:13 Tomasz Sitek publikacja treści