Aktualności

Wszystkie aktualności

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Gmina Boguchwała oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale zamierza realizować Program "Opieka wytchnienia" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) dorosłymi osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane ww. formą pomocy prosimy o kontakt osobiście w godzinach urzędowania (7.30-15.30) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, 36-040 Boguchwała, Plac Rynek 2 lub telefonicznie pod nr tel. 17 87 55 260, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mops@boguchwala.pl.

Nabór trwa do 10.11.2023 r. Osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 jest finansowany w całości ze środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Informacje w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Liczba odsłon: 209
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-11-06
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-11-06 10:50
data ostatniej aktualizacji 2023-11-09 11:12
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-11-09 11:12 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2023-11-06 10:54 Tomasz Sitek publikacja treści