Aktualności

Wszystkie aktualności

LXV sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Pustelny zaprasza na LXV sesję Rady Miejskiej w Boguchwale zwołaną w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 t.j.), która odbędzie się w dniu 26 października 2023 r., godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2023 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXII.680.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok.
  7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
  8. Zamknięcie obrad.
Liczba odsłon: 466
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-10-18
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-10-18 15:07
data ostatniej aktualizacji 2023-11-09 11:12
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-11-09 11:12 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2023-10-18 15:11 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2023-10-18 15:11 Tomasz Sitek publikacja treści