Aktualności

Wszystkie aktualności

Stypendia za wyniki w nauce - wnioski do 30 września 2023 r.

Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w nauce.

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, osiągnęli średnią ocen:

1) w szkole podstawowej:

  • w klasach IV-VI - minimum 5,50,
  • w klasach VII-VIII - minimum 5,30,

2) w szkole ponadpodstawowej minimum 5,0.

Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może być przyznane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych międzynarodowych, ogólnopolskich, szczebla wojewódzkiego, organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może być przyznane uczniom klas I-III szkół podstawowych, którzy uzyskali miejsca I-III w konkursach wiedzowych o zasięgu ponadgminnym.

Wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale nie później niż do 30 września danego roku.

Regulamin przyznawania stypendiów, formularz wniosku oraz oświadczenie o nie pobieraniu stypendium za te same osiągnięcia z innych źródeł dostępne poniżej.

Liczba odsłon: 1193
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-09-25
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-09-25 08:28
data ostatniej aktualizacji 2023-09-25 08:36
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-09-25 08:36 Tomasz Sitek publikacja treści