Aktualności

Wszystkie aktualności

Zakaz spalania liści na prywatnych posesjach

Okres jesienny, to czas, w którym porządkuje się ogródki i podwórka. Częstą praktyką jest spalanie w ognisku odpadów, takich jak pozostałości roślinne, w szczególności liście, trawy, gałęzie i tym podobne. Tego typu ogniska mogą powodować nadmierne zadymienie i uciążliwy zapach. W myśl obowiązujących przepisów jest to zabronione.

Spalanie naturalnych odpadów na własnej posesji uregulowane jest w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Artykuł 30 ust. 1 zakazuje przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Wyjątek od tej reguły przewiduje art. 31 ust. 7, w którym ustawodawca zaznaczył, że spalanie tego typu odpadów może odbyć się poza wskazanymi wyżej obiektami, jeżeli nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na gminy wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym bioodpadów. W związku z tym, w świetle ustawy o odpadach – na terenie całego kraju nie można spalać odpadów (nawet resztek roślinnych) na posesjach niezależnie od terenu miejskiego, czy wiejskiego, ponieważ odpady biodegradowalne podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania, np. poprzez tworzenie przydomowych kompostowników, bądź przekazywanie odpadów bio do punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Na terenie Gminy Boguchwała właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 1 zł od gospodarstwa - w przypadku gospodarstw zamieszkiwanych do 5 osób,
  • 2 zł od gospodarstwa - w przypadku gospodarstw zamieszkiwanych powyżej 5 osób.

Kompostowanie to łatwy, tani i bezpieczny dla środowiska sposób na pozbycie się bioodpadów i pozyskanie naturalnego nawozu. Dlatego też, gorąco zachęcamy mieszkańców Gminy Boguchwała do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w naszych ogródkach.

W myśl art. 191 ww. ustawy o odpadach: ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Innym przepisem mogącym mieć zastosowanie w przypadku palenia ogniska na terenie prywatnej posesji jest przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, nakazujący powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Liczba odsłon: 716
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-09-19
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-09-19 15:07
data ostatniej aktualizacji 2023-09-19 15:11
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-09-19 15:11 Tomasz Sitek modyfikacja treści
2023-09-19 15:11 Tomasz Sitek publikacja treści