Aktualności

Wszystkie aktualności

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - konsultacje społeczne

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Trygon-Rozwój i Innowacja" zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w zakresie przesunięcia i zwiększenia niewykorzystanych środków finansowych wynikających z różnicy kursowej na następujące przedsięwzięcie:

3.3.3 Rewitalizacja warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom

Liczba operacji polegająca na wypromowaniu atrakcji turystycznych wzrośnie z 4 operacji na 5 operacji

Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załączniki nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Boguchwała, Lubenia i Świlcza o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR.

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres e-mail LGD: trygon@lgd-trygon.pl, do dnia 19.09.2023 r. do godziny 12:00. Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD do wyrażenia swoich opinii.

Dokumenty dostępne na stronie: http://lgd-trygon.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-5/

Liczba odsłon: 350
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-09-12
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2023-09-12 14:19
data ostatniej aktualizacji 2023-09-12 14:22
aktualizacja dokonana przez Tomasz Sitek

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2023-09-12 14:22 Tomasz Sitek publikacja treści