Aktualności

Wszystkie aktualności

Zorientowani na biznes

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o wydłużonym terminie rekrutacji do projektu "Zorientowani na biznes" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona do dnia 20.05.2022 r.

Dla kogo dotacja?

Projekt skierowany jest do 48 osób (w tym 25 kobiet). Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Więcej informacji o projekcie: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/zorientowani-na-biznes/

Liczba odsłon: 848
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-05-17
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-05-17 11:16
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność