Aktualności

Wszystkie aktualności

Webinarium "Dofinansowanie na kursy i szkolenia dla pracowników i właścicieli MŚP"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza na bezpłatne webinarium "Dofinansowanie na kursy i szkolenia dla pracowników i właścicieli MŚP".

Webinarium odbędzie się 11 marca 2022 r. od godz. 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: https://tiny.pl/9lnx9

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca 2022 r. do godz. 15:30.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 414. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu rzeszowskiego (powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, leżajski, łańcucki, rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski), którzy mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania w ramach projektu "GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych".

Program webinarium:

  1. Powitanie uczestników, przedstawienie tematyki webinarium. Działanie 7.5 – Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  2. Kto może uzyskać dofinansowanie.
  3. Proces aplikowania o dofinansowanie.
  4. Kryteria wyboru.
  5. Wysokość wsparcia.
  6. Termin rekrutacji.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu, ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec
tel.: 798 771 414, 798 771 650
e-mail lpi.mielec@podkarpackie.pl

Liczba odsłon: 743
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-03-08
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-03-08 09:59
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność