Aktualności

Wszystkie aktualności

KGW na CITo! Szkolenia internetowe dla Kół Gospodyń Wiejskich

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. "KGW na CITo!". Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski.

Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem kół gospodyń wiejskich. Webinaria "KGW na CITo!" odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia.

Podczas szkoleń omówione zostaną kwestie związane z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. 2019 poz. 70), wypełnianiem deklaracji CIT-8, CIT-D, CIT-8/0, a także zagadnienia dotyczące zestawienia przychodów i kosztów, zestawienia przepływów finansowych, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Uczestnicy szkoleń zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu:

  • prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW,
  • prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów,
  • opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT.

Uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego udziału poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi: www.nikidw.edu.pl/szkolenia-dla-kgw/

Liczba odsłon: 1029
Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2022-02-08
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Administrator
data publikacji 2022-02-08 10:41
data ostatniej aktualizacji
aktualizacja dokonana przez

Data zmiany Zmodyfikował Czynność