Kultura i sport

Instytucje kultury

Lokalny Ośrodek Kultury "Razem" w Niechobrzu

Lokalny Ośrodek Kultury "Razem" w Niechobrzu

adres: 36-047 Niechobrz 278
strona internetowa: https://kultura.boguchwala.pl, www.facebook.com/LokRazem/

telefon: (017) 85 00 992
NIP: 517 02 73 840
dyrektor: Maciej Dziedzic