Kultura i sport

Instytucje kultury

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale

adres: 36-040 Boguchwała, Plac Rynek 2
NIP: 813-31-96-302
REGON: 690405432

telefon: (017) 23 06 572
e-mail: mck@boguchwala.pl
strona internetowa: https://kultura.boguchwala.pl, www.facebook.com/mckboguchwala

dyrektor: Agnieszka Czarnik-Buż